مطالب بیشتر


یک بیماری مادرزادی است که پسر بچه با آن متولد می شود و سبب نگرانی والدین می گردد.

عفونت ادراری در کودکان یک بیماری بسیار مهم و شایع است،

علائم و نشانه های تنگی مجرا

تنگی مه آ اغلب در کودکان ختنه شده دیده می شود و یکی از علل شایع مراجعه به مطب ها می باشد.


هیپوسپادیاس یک بیماری است که در آن مجرای خروجی مثانه به جای باز شدن در نوک آلت تناسلی در قسمت زیرین آلت تناسلی مرد باز میشود.


ختنه عمل جراحی برای برداشتن پوست پوشاننده ی سر آلت تناسلی است.