بیضه ی نزول نکرده چیست ؟

ارولوژی اطفال
Typography

تعریف:بیضه ی نزول نکرده(کریپتورکیدیسم) به این صورت تعریف میشود که بیضه بعد از تولد از داخل شکم وارد کیسه ی بیضه نشده باشد.اغلب اوقات یکطرفه است اما در 10% موارد 2 طرفه میباشد.

 

به طور کلی بیضه ی نزول نکرده امری غیر معمول است اما در میان پسرهای نارس بدنیا آمده امری شایع است.
در اغلب اوقات بیضه ی نزول نکرده در ماه اول زندگی وارد محل طبیعی خود یعنی کیسه ی بیضه میشود.اگر پسر شما بیضه ی نزول نکرده ای دارد که به کیسه ی بیضه وارد نشده است ،جراحی میتواند بیضه را به کیسه ی بیضه وارد کند.

 

 

دکتر فریدون خیام فر - استاد وعضو هیئت علمی دانشگاه

متخصص کلیه و مجاری ادراری  (ارولوژیست)

فلوشیپ فوق تخصصی آندویورولوژی و لاپاراسکوپی