Top Stories

کلیه ها اندامی لوبیایی شکل تقریباً به انداره یک مشت هستند که در دو طرف ستون مهره ها در زیر قفسه سینه قرار دارند.

نفرکتومی رادیکال یک روش جراحی برای درمان تومور در کلیه و بافت های اطراف آن است.

بیماری کلیه انواع و علل متفاوتی دارد که می‌توان آن‌ها را به سه دسته ارثی، مادرزادی یا اکتسابی تقسیم کرد.

سنگ کلیه بیماری است که باعث درد در پهلوی سمت چپ یا راست بدن می‌شود.

دکتر فوق تخصص کلیه

درد کلیه


PCNL یعنی خارج کردن سنگ کلیه از راه سوراخ کوچک پوست.

تومور سرطانی کلیه یکی از موذی ترین تومورها می باشد.


کیست های کلیه گرد و پر از مایع هستند که روی کلیه و یا در داخل کلیه تشکیل می شوند.

اگر پزشک شما مشکوک به سنگ کلیه شود ممکن است آزمایشات زیر را برای شما درخواست کند:

سنگ های کلیه ی کوچک که انسداد نمیدهند و یا مشکلات دیگر را ایجاد نمیکنند میتوانند توسط پزشک خانواده درمان شوند.

سنگ های کلیه اغلب هیچ علت قطعی ندارند اما مجموعه فاکتورهایی باعث افزایش ابتلا به سنگ کلیه میشوند.