Top Stories

بیماری کلیه انواع و علل متفاوتی دارد که می‌توان آن‌ها را به سه دسته ارثی، مادرزادی یا اکتسابی تقسیم کرد.

سنگ کلیه بیماری است که باعث درد در پهلوی سمت چپ یا راست بدن می‌شود.

دکتر فوق تخصص کلیه

درد کلیه


PCNL یعنی خارج کردن سنگ کلیه از راه سوراخ کوچک پوست.

تومور سرطانی کلیه یکی از موذی ترین تومورها می باشد.


کیست های کلیه گرد و پر از مایع هستند که روی کلیه و یا در داخل کلیه تشکیل می شوند.

اگر پزشک شما مشکوک به سنگ کلیه شود ممکن است آزمایشات زیر را برای شما درخواست کند:

سنگ های کلیه ی کوچک که انسداد نمیدهند و یا مشکلات دیگر را ایجاد نمیکنند میتوانند توسط پزشک خانواده درمان شوند.

سنگ های کلیه اغلب هیچ علت قطعی ندارند اما مجموعه فاکتورهایی باعث افزایش ابتلا به سنگ کلیه میشوند.

سنگ کلیه ممکن است تا زمانیکه در کلیه حرکت نکند و یا زمان دفع از حالب(مجرای اتصالی بین کلیه و مثانه)علامتدار نشود.

تعریف سنگ کلیه:سنگ های کلیه کوچک هستند و ذخایر معدنی سختی هستند  که در داخل کلیه ها تشکیل میشوند.