pcnl ، جراحی بدون شکاف سنگ کلیه

کلیه
Typography


PCNL یعنی خارج کردن سنگ کلیه از راه سوراخ کوچک پوست.


در حال حاضر استاندارد عمل جراحی سنگ کلیه PCNL است که با استفاده از شکاف کوچک پوستی ۱سانتی متری در پهلو وکمترین صدمه به بافتهای اطراف انجام می شود.
در عمل PCNL یا جراحی بسته سنگ کلیه، جراح یک برش بسیار کوچک در کمر شما ایجاد می‌کند تا از طریق همین شکاف، سنگ‌های داخل کلیه را استخراج کند. او سپس یک لوله‌ی توخالی (سوند) را از طریق این شکاف وارد کلیه می کند و سپس یک تیوب مخصوص سنگ‌شکن را از طریق این لوله وارد کلیه می‌کند و پس از شکستن سنگ‌ها، آن‌ها را از طریق لوله‌ی مذکور از کلیه خارج می‌کند. برای انجام این عمل ممکن است از بیهوشی عمومی، موضعی یا نخاعی استفاده شود. ممکن است یک لوله‌ی بسیار باریک دیگر نیز برای خروج ادرار از کلیه در حین عمل، وارد کلیه شود.
کدام سنگهای کلیه نیاز به انجام PCNL دارند؟
۱-سنگهایی که با سنگ شکنی برون اندامی شکسته نمی شوند.
۲-سنگهای داخل حفره بسته کلیه (دیورتیکول) که علاوه بر خارج کردن سنگ ،این حفره ها هم ترمیم می شود.
۳-سنگهای بزرگ وبالای ۲ سانتی متری وسنگهای شاخ گوزنی.