مثانه

سرطان مثانه شایع ترین سرطان دستگاه ادراری است.

مثانه اندامی توخالی در پایین شکم است که ادرار را نگه می‌دارد.

دو بیماری شایع در بانوان ، افتادگی رحم و افتادگی مثانه است.

تعریف:سنگ مثانه توده ای از مواد معدنی سخت شده در مثانه است.

با اشاره به اینکه فرد سالم هنگام دفع ادرار نباید هیچگونه احساس سوزش و ناراحتی داشته باشد،اگر غلظت ادرار تغییر کند، نشانه‌ای از بیماری مثانه است، در ناراحتی مثانه ادرار تیره رنگ شده و به رنگ چای می‌شود.

سرطان مثانه نوعی از سرطان است که سلول های مثانه را درگیر میکند.