اخبار بیشتر

ناتوانی جنسی و مکمل های جنسی

تعریف:اختلال در نعوظ (ناتوانی جنسی) ناتوانی برای به دست آوردن و نگه داشتن نعوظ سفت به اندازه کافی برای رابطه جنسی تعریف میشود.

 

مکانيسم نعوظ در عضومردان

بیماری پیرونی ( Peyronie )از توسعه یافتن بافت فیبروتیک در داخل آلت تناسلی مرد ایجاد میشود که باعث کج شدن آلت و نعوظ دردناک میگردد.

  تعریف:اختلال در نعوظ (ناتوانی جنسی) ناتوانی برای به دست آوردن و نگه داشتن نعوظ سفت به اندازه کافی برای رابطه جنسی تعریف میشود.

تمایلات جنسی بخشی از زندگی انسان ها ست. عشق، محبت و صمیمیت همه در روابط سالم از کودکی تا دوران پیری نقش مهمی ایفا میکنند.