ناباروری


آزواسپرمی (Azoospermia) یکی از بیماری های مردانه ای است که منجر به ناباروری مرد می شود.

بعضی از دلایل ناباروری در مردان عبارتند از :

ناباروري عبارت است از اين كه يك زوج پس از گذشت يك سال از ازدواج‌شان، بدون پيشگيري از بارداري و با وجود رابطه جنسي منظم، باردار نشود