بیماری هیدروسل چیست؟

هیدروسل
Typography

تعریف:هیدروسل کیسه ای پر از مایع در اطراف بیضه است که موجب ورم در کیسه بیضه میشود.

 

هیدروسل در نوزادان شایع است ولی معمولا در طول سال اول زندگی بدون هیچ درمانی از بین می رود و در پسران بزرگتر و مردان بالغ می تواند به علت التهاب یا آسیب درون اسکروتوم (کیسه ی بیضه) ایجاد شود.
هیدروسل معمولا دردناک نیست و ممکن است به هیچ درمانی نیاز نداشته باشد. با این حال، اگر شما تورم اسکروتوم دارید برای رد کردن سایر عللی که میتواند موجب تورم کیسه ی بیضه شود به پزشک خود مراجعه کنید.