علایم هیدروسل چیست ؟

هیدروسل
Typography

معمولا تنها علامت هیدروسل تورم بدون درد یک یا هر دو بیضه است.مردان بالغ با وجود هیدروسل ممکن است ناراحتی از سنگینی یک کیسه بیضه متورم را تجربه کنند.

به طور کلی با افزایش میزان التهاب درد نیز افزایش میابد .گاهی اوقات میزان تورم در ابتدای صبح کم است و در اواخر روز این تورم تشدید میابد.
کی به پزشک مراجعه کنیم؟
زمانی که خودتان و یا کودکتان تورم بیضه را تجربه کردید به پزشک مراجعه کنید.این امر بسیار مهم است که سایر عللی که باعث تورم بیضه میشوند کنار گذاشته شوند.به طور مثال ممکن است هیدروسل با ضعف عضلات جدار شکم همراه باشد و این مسئله منجر به فتق مغبنی گردد.
هیدوسل یک کودک معمولا به طور خود بخود از بین میرود با این حال اگر هیدروسل کودکتان بعد از یکسال از بین نرفت و بزرگتر شد از پزشک کودکتان بخواهید تا هیدروسل او را دوباره معاینه کند.
اگر خودتان یا کودتان دچار درد یا تورم شدید یا ناگهانی همراه با آسیب به بیضه شدید این امر نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است.این علائم میتواند ناشی از پیچ خوردگی بیضه (تورشن بیضه ) باشد.تورشن بیضه باید در عرض چند ساعت از شروع علائم درمان گردد تا بیضه حفظ شود.