فوق تخصص اورولوژی

ارولوژی
Typography

فوق تخصص اورولوژی

 

دکتر فریدون خیام فر 

متخصص کلیه و مجاری ادراری

فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی ولاپاراسکوپی (جراحی بدون شکاف )

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

اورولوژی اطفال 

تهران ضلع شمال شرقی پل گیشا روبروی دانشکده مدیریت کوی پروانه ساختمان پزشکان چمران