ویدیوی عمل جراحی تومور کلیه توسط دکتر خیام فر ارولوژیست

ویدیو های آموزشی
Typography

بزرگترین تومور کلیه جهان از بدن یک بیمار در بیمارستان شهید مصطفی خمینی  باجراحی دکتر فریدون خیام فر متخصص ارولوژی به روشی جدید با موفقیت خارج شد.

ویدیوی عمل جراحی بزرگترین تومور کلیه جهان توسط دکتر خیام فر
 
دکتر فریدون خیام فر متخصص کلیه و مجاری ادراری 
استاد وعضو هیئت علمی دانشگاه 
فلوشیپ فوق تخصصی آندویورولوژی ولاپاراسکوپی