ویدیوی آموزشی درباره میکرو پنیس - کوچکی آلت تناسلی

ویدیو های آموزشی
Typography

در این ویدیوی آموزشی شما توسط دکتر فریدون خیام فر فو ق تخصص ارولوژی با مباحثی در زمینه میکروپنیس (کوچکی دستگاه تناسلی) آشنا خواهید شد.